Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Je výhodnejšie si založiť živnosť alebo podnikať formou s.r.o.? Túto otázku si kladú mnohí začínajúci podnikatelia. Pri výbere vhodnej právnej formy podnikania je potrebné zaoberať sa problematikou platenia daní a odvodov, zriaďovania podnikania, ručenia a preukazovania základného imania v s.r.o.

Postup pri založení s.r.o. v roku 2018

Podnikať prostredníctvom s.r.o. je dlhodobo jednou z najčastejšie využívaných foriem podnikania. Výhoda podnikania prostredníctvom s.r.o. spočíva v rýchlom založení s.r.o., nízkych nákladoch na založenie s.r.o. (s.r.o. je možné založiť už za 200 Eur), a hlavne v obmedzenom ručení za záväzky spoločnosti.