Category Archives: Novinky

Stravné od 1.9.2022

d septembra 2022 je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom  vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Zamestnanec musí odpracovať minimálne 4 hodiny aby mal nárok na stravovanie.

Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Je výhodnejšie si založiť živnosť alebo podnikať formou s.r.o.? Túto otázku si kladú mnohí začínajúci podnikatelia. Pri výbere vhodnej právnej formy podnikania je potrebné zaoberať sa problematikou platenia daní a odvodov, zriaďovania podnikania, ručenia a preukazovania základného imania v s.r.o.