Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú predovšetkým živnostníci  (samostatne zárobkové činné osoby) a organizácie, ktorím to zákon dovoľuje.

Ponúkame kompletný outsorcing jednoduchého účtovníctva a poskytujeme dohľad, kontrolu a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva. Zabezpečujeme kompletné pokrytie služieb v oblasti  jednoduchého účtovníctva či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

Kompletný obsah outsorcingu jednoduchého účtovníctva:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.

Kontrola a zaúčtovanie dokladov


Vedenie peňažného denníka


Evidencia majetku


Mesačný reporting podľa požiadaviek klienta


Spracovanie ročnej účtovnej závierky


Evidencia k DPH


Evidencia pohľadávok a záväzkov


Daňové priznanie a poradenstvo


Daňové priznania k DPH