Daňové poradenstvo

Správne posúdenie jednotlivých obchodných prípadov z daňového hľadiska je pre každú spoločnosť jedným zo základných predpokladov predchádzania sankciám, pokutám a úrokom z omeškania zo strany štátu. Keďže posúdeniu daňového hľadiska každej jednej transakcie pripisujeme vysokú dôležitosť, daňovú agendu našich
klientov zastrešujú výlučne osoby s náležitou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou.

Čo ponúkame ?

 

Daň z príjmov právnických osôb


Daň zo závislej činnosti


Optimalizácia daňovej povinnosti


Daň z príjmov fyzických osôb


Daň z motorových vozidiel


Daňová agenda


Daň z pridanej hodnoty


Daň z nehnuteľnosti


Zastupovanie v daňových konaniach