Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky, povinne ho však musia viesť osoby zapísané v obchodnom registri. Ide predovšetkým o spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciové spoločnosti (a.s.) a komanditné spoločnosti (k.s.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé, stredné i veľké firmy. Outsourcingom podvojného účtovníctva dokáže vaša firma optimalizovať náklady spojené so zamestnaním účtovníkov či dokonca ekonomických riaditeľov. Ponúkame kompletné rozsah služieb spojených s vedením podvojného účtovníctva, daňového poradenstva či spracovania miezd. Taktiež poskytujeme účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Kompletný obsah outsourcingu podvojného účtovníctva:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti.

Kontrola a zaúčtovanie dokladov


Komunikácia s úradmi


Evidencia majetku


Daňové priznanie právnickej osoby


Daňové priznanie k DPH


Reporting a poradenstvo


Spracovanie ročnej účtovnej závierky


Výpočet cestovných náhrad


Skladová evidencia