Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky, no povinne ho musia viesť osoby zapísané v obchodnom registri. Tento druh účtovníctva je typický pre spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciové spoločnosti (a.s.) a komanditné spoločnosti (k.s.).

Naša spoločnosť je špecializovaná na vedenie podvojného účtovníctva pre malé, stredné i veľké firmy. Ponúkame Vám možnosť outsourcingu podvojného účtovníctva, čím môžete optimalizovať náklady spojené so zamestnaním vlastných účtovníkov či ekonomických riaditeľov. Naši skúsení odborníci sa postarajú o kompletný rozsah služieb súvisiacich s vedením podvojného účtovníctva, daňového poradenstva a spracovania miezd.

Vďaka nášmu podvojnému účtovníctvu budete mať prehľad o finančnej situácii vašej spoločnosti a budete môcť robiť informované obchodné rozhodnutia. Naše služby Vám poskytnú úplný pokoj, že vaše účtovníctvo je v spoľahlivých rukách.

Okrem toho, že sa postaráme o presné a pravidelné vedenie účtovníctva, ponúkame Vám aj ďalšie hodnotné služby. Poskytujeme účtovný dohľad, čo znamená, že sa staráme o kontrolu a správnosť Vašich účtovníckych záznamov. Taktiež sme pripravení Vám poskytnúť odborné poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva, aby ste mohli plne využiť daňové výhody a minimalizovať riziká.

Dôverujte našim skúseným odborníkom, ktorí sú neustále informovaní o aktuálnych zákonoch a predpisoch v oblasti účtovníctva. Sme pripravení prispôsobiť sa Vašim potrebám a poskytnúť Vám služby na mieru.

Kompletný obsah outsourcingu podvojného účtovníctva:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti.

Kontrola a zaúčtovanie dokladov


Komunikácia s úradmi


Evidencia majetku


Daňové priznanie právnickej osoby


Daňové priznanie k DPH


Reporting a poradenstvo


Spracovanie ročnej účtovnej závierky


Výpočet cestovných náhrad


Skladová evidencia