ZAKLADANIE A REGISTRÁCIE SPOLOČNOSTÍ

So zakladním spoločnosti je spojených množstvo administratívnych úkonov a povinností. Opomenutie ktoréhokoľvek z úkonov môže spôsobiť, že registrácia Vašej spoločnosti bude trvať zbytočne dlho, prípadne Vaša spoločnosť nebude vôbec zaregistrovaná.

Aby ste sa týmto rizikám mohli vyhnúť, ponúkame Vám služby v oblasti zakladania spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciových spoločností (a.s.) so sídlom v SR.


Spol. s r.o. / Akciová spoločnosť
BASIC
Elektronické podanie zakladateľských materiálov a listín za klienta na OR SR
-
-
-
-
-
-
-
-
Spol. s r.o. / Akciová spoločnosť
PREMIUM
Príprava podaní na ŽR SR a OR SR za klienta v súvislosti so zakladaním spoločnosti
Podanie zakladateľských materiálov a listín za klienta
Vyzdvihnutie materiálov a listín za klienta v súvislosti so zakladaním spoločnosti
Prihlásenie klienta na Daňový úrad
Komunikácia so všetkými úradmi za klienta
-
-
-
-
Spol. s r.o. / Akciová spoločnosť
ALL INCLUSIVE
Príprava Zakladateľskej listiny / Spoločenskej zmluvy / Stanov novovznikajúcej spoločnosti
Preverenie vhodných predmetov činnosti
Preverenie dostupnosti požadovaného obchodného mena spoločnosti
Príprava potrebných vyhlásení a súhlasov za klienta
Príprava podaní na ŽR SR a OR SR za klienta
Podanie zakladateľských materiálov a listín za klienta
Vyzdvihnutie materiálov a listín za klienta
Prihlásenie klienta na Daňový úrad
Komunikácia so všetkými úradmi v súvislosti so zakladaním spoločnosti za klienta

Využitie elektronického podania a podpisu nám umožňuje poskytovať balíky za veľmi výhodné ceny pre našich klientov. Napr. v prípade balíka Basic, náš klient zaplatí za servis menej ako by zaplatil na poplatkoch za kolky pri podaní žiadosti o zápis spoločnosti priamo na Obchodnom registri.


 

    
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA DAŇOVÉ PORADENSTVO