ZAKLADANIE A REGISTRÁCIE SPOLOČNOSTÍ

So zakladním spoločnosti je spojených množstvo administratívnych úkonov a povinností. Opomenutie ktoréhokoľvek z úkonov môže spôsobiť, že registrácia Vašej spoločnosti bude trvať zbytočne dlho, prípadne Vaša spoločnosť nebude vôbec zaregistrovaná.

Aby ste sa týmto rizikám mohli vyhnúť, ponúkame Vám služby v oblasti zakladania spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciových spoločností (a.s.) so sídlom v SR.

Využitie elektronického podania a podpisu nám umožňuje poskytovať balíky za veľmi výhodné ceny pre našich klientov. Napr. v prípade balíka Basic, náš klient zaplatí za servis menej ako by zaplatil na poplatkoch za kolky pri podaní žiadosti o zápis spoločnosti priamo na Obchodnom registri.

Čo ponúkame ?