Mzdy a personalistika

Personálnu a mzdovú agenda tvoria zákonné povinnosti každej spoločnosti, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť prostredníctvom zamestnancov. Práve preto ponúkame kompletný outsourcing spracovania miezd a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva.

Či máte početný tím zamestnancov pracujúcich na základe rôznych pracovno-právnych vzťahov, alebo pre Vás pracuje jeden brigádník, vieme pre Vás zabezpečiť mzdovú agendu a s tým spojený komplexný servis. Mzdy predovšetkým spracúvame klientom, ktorým zýroveň vedieme účtovníctvo. Na základe dohody si dohodneme rozsah poskytovaných služieb.

 

Kompletný obsah outsourcingu personálnej a mzdovej agendy:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením personálnej a mzdovej agendy patria tieto činnosti.

Príprava pracovných zmlúv


Evidencia zamestnancov


Spracovanie miezd


Optimalizácia mzdových nákladov


Registrácie zamestnancov


Plnenie zákonných povinností


Zostavenie výplatných pások


Komunikácia s úradmi


Príprava príkazov na úhradu