MZDY A PERSONALISTIKA 

Personálnu a mzdovú agenda tvoria zákonné povinnosti každej spoločnosti, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť prostredníctvom zamestnancov. Práve preto ponúkame kompletný outsourcing spracovania miezd a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva.

Či máte početný tím zamestnancov pracujúcich na základe rôznych pracovno-právnych vzťahov, alebo pre Vás pracuje jeden brigádník, vieme pre Vás zabezpečiť mzdovú agendu a s tým spojený komplexný servis. Mzdy predovšetkým spracúvame klientom, ktorým zýroveň vedieme účtovníctvo. Na základe dohody si dohodneme rozsah poskytovaných služieb.


Kompletný obsah outsourcingu personálnej a mzdovej agendy:

Medzi účtovné služby v súvislosti s vedením personálnej a mzdovej agendy patria tieto činnosti.

 

Príprava pracovných zmlúv


Evidencia zamestnancov


Spracovanie miezd


Optimalizácia mzdových nákladov


Registrácie zamestnancov


Plnenie zákonných povinností


Zostavenie výplatných pások


Komunikácia s úradmi


Príprava príkazov na úhradu


Komplexný výpočet miezd


Vyhotovenie výplatných pások a prevodných príkazov pre odvody, daň a mzdy zamestnancov platené bankovým prevodom


Vyhotovenie a odoslanie mesačných prehľadov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní


Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad


Prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/zo zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne


Nahlasovanie práceneschopnosti zamestnancov do Sociálnej poisťovne


Vyhotovenie mzdových listov


Vyhotovenia potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti


Vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia


Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov


Príprava pracovných zmlúv a dohôd so zamestnancami a vypracovanie dodatkov k pracovným zmluvám


Vyúčtovanie služobných ciest zamestnancov


Právne poradenstvo pri prijímaní/prepúšťaní zamestnancov


Vypracovanie interných personálnych smerníc


Poradenstvo v personálnej oblasti podľa požiadaviek klienta

 

    
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO MZDY A PERSONALISTIKA DAŇOVÉ PORADENSTVO