Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka


Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Tak ako minulý rok, už druhýkrát sa podarilo sociálnym partnerom dohodnúť na výške minimálnej mzdy. Tentokrát zástupcovia zamestnávateľov so zástupcami zamestnancov dospeli k dohode až počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, dňa 21.8.2023. Minimálna mzda pre rok 2024 je tak stanovená vo výške 750 eur. Okrem tejto sumy sú dôležité aj ďalšie, ktoré uvedieme v článku v prehľadných tabuľkách.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2024 – zvýšenie oproti roku 2023

Minimálna mesačná mzda vo výške 750 eur v roku 2024 platí pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre prvý stupeň náročnosti práce. Minimálna mesačná mzda tak vzrastie oproti roku 2023 o 50 eur (zo sumy 700 eur), čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce (koeficientov)

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, resp. minimálnej mzdy prislúchajúcej pre konkrétny stupeň náročnosti práce.

Podrobné informácie o zaraďovaní povolaní do stupňov náročnosti práce a minimálnych mzdových nárokoch pre rok 2024 nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Minimálna hodinová mzda v roku 2024 – kratší pracovný čas

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je pre rok 2024 vo výške 4,310 eur – to platí pre zamestnancov pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre osoby pracujúce na dohody. Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. pri zmennej prevádzke) sa suma minimálnej mzdy za hodinu, resp. minimálnych mzdových nárokov úmerne zvyšujú.