Ekonomické poradenstvo

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré chcú zefektívniť svoju produkciu alebo sa chcú lepšie pripraviť na dôsledky nepriaznivej hospodárskej situácie.

Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti v oblasti finančného fungovania firiem a s analýzami podnikových procesov v mnohých odvetviach.

Kompletný obsah služieb v oblasti ekonomického poradenstva

Medzi hlavné služby v tejto oblasti ponúkame predovšetkým tieto činnosti:

Odborné ekonomické konzultácie


Analýza ekonomickej situácie biznisu


Analýza pohľadávok a záväzkov


Optimalizácia hospodárskeho výsledku


Vypracovanie finančných reportov


Sprostredkovanie právneho poradenstva