Ekonomické poradenstvo

V Top 1 Accounting sme si plne vedomí, že úspešné podnikanie nieje len o správnom riadení financií, ale aj o tom, ako efektívne fungujú jednotlivé procesy vo vašej firme. Naša dlhoročná skúsenosť v oblasti finančného fungovania firiem a analýzach podnikových procesov v mnohých odvetviach nám umožňuje ponúknuť vám odborné a kvalitné ekonomické poradenstvo na najvyššej úrovni.

Naším cieľom je pomôcť vám dosiahnuť maximálny potenciál vášho podnikania a zvýšiť vašu konkurencieschopnosť. Zameriavame sa na dôkladné preskúmanie vašej spoločnosti a identifikujeme oblasti, kde je možné dosiahnuť efektívnejšie hospodárenie a zlepšenie podnikových procesov. Naši odborní poradcovia vás následne sprevádzajú pri implementácii navrhnutých zmien, aby ste mohli dosiahnuť optimálne výsledky.

Pripravujeme vás aj na možné výzvy, ktoré môžu prameniť z nepriaznivej hospodárskej situácie. Spoločne vypracujeme plán pre prípad krízy a stanovíme preventívne opatrenia, ktoré vám umožnia lepšie čeliť neistote na trhu.

Nezáleží na tom, či ste malá, stredná alebo veľká spoločnosť – naše ekonomické poradenstvo je prispôsobené vašim potrebám a cieľom. Veríme, že naša spolupráca Vám prinesie dlhodobé a udržateľné zlepšenie výkonnosti vašej firmy.

Ak sa chcete spoľahnúť na kvalitné a spoľahlivé ekonomické poradenstvo od skúseného tímu odborníkov, kontaktujte nás. 

Kompletný obsah služieb v oblasti ekonomického poradenstva

Medzi hlavné služby v tejto oblasti ponúkame predovšetkým tieto činnosti:

Odborné ekonomické konzultácie


Analýza ekonomickej situácie biznisu


Analýza pohľadávok a záväzkov


Optimalizácia hospodárskeho výsledku


Vypracovanie finančných reportov


Sprostredkovanie právneho poradenstva