Povinná ePN

elektronická PN je od 1. júna 2023 povinná. Znamená to, že všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia, či zariadenia ústavnej starostlivosti majú povinnosť potvrdzovať dočasnú práce neschopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Sociálna poisťovňa pripravila však praktické rady a skúsenosti s ePN:

Služba bola prvotne spustená presne pred rokom, k 1. júnu 2022, pričom po celý rok platilo prechodné obdobie, počas ktorého sa mali jednotlivé ambulancie čas pripraviť na elektronický systém. Mnohí to však doposiaľ neurobili a avizujú, že sa tak ani nestane. Môže sa teda stať, že vám lekár vystaví potvrdenie po starom, na tlačive. Rovnako, v prípade nefunkčnosti systému majú ambulancie možnosť siahnuť po takomto type vystavenia práceneschopnosti.

Sociálna poisťovňa uvádza, že nie je orgánom kontroly a dozoru nad dodržiavaním platnej legislatívy.

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Slovensko.sk