Vo VRP2 sme pridali podporu pre platobné terminály

Bezplatná aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) na evidenciu tržieb prešla aktualizáciou.  Finančná správa neustále pracuje na jej vylepšení a najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v Android verzii aplikácie pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry.

Aplikáciu VRP2 môžu podnikatelia využívať od júla tohto roku. Od 17. októbra definitívne nahradila doterajšiu aplikáciu Pokladnica. Za uvedené obdobie prešla viacerými aktualizáciami a vylepšeniami funkcionalít. Najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v Android verzii aplikácie pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry. 

Finančná správa pripomína podnikateľskej verejnosti, že podpora platí pre všetky zariadenia, ktoré majú nainštalovanú aktuálnu verziu aplikácie SumUp. Inak používateľ nemôže aplikovať mobilný POS terminál pri platbe kartou. SumUp aplikáciu musí mať nainštalovanú v tom istom zariadení ako VRP2. Pri platbe kartou sa používateľovi otvorí SumUp aplikácia z VRP2, kde je potrebné vykonať platbu. Po uskutočnení platby sa aplikácia SumUp zatvorí a pošle odpoveď do VRP2.

Komunikáciu so samotným terminálom má na starosti SumUp aplikácia. Finančná správa preto odporúča podnikateľom, aby v prípade nejasností či problémov kontaktovali dodávateľa/výrobcu terminálu. Nastavenie použitia mobilného POS terminálu pri platbe kartou je podrobne opísané v používateľskej príručke na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná Správa SR