Aplikácia Pokladnica končí

Účtovníctvo, mzdy a daňové poradenstvo. Zverte svoje účtovníctvo profesionálom. Top 1 Accounting Všetko pre vaše podnikanie na jednom mieste.

Aplikácia Pokladnica od 17.10.2022 končí

Aplikácia na evidovanie tržieb Pokladnica bude v prevádzke už len do dnešnej polnoci. Podnikateľom je k dispozícii nová webová a mobilná aplikácia VRP 2. Na stiahnutie je dostupná v Google play a ponúka všetky funkcie ako predošlá aplikácia Pokladnica vrátane novej funkcie zaokrúhľovania súm.

Podnikatelia od dnešnej polnoci budú môcť na evidovanie tržieb využívať už len novú aplikáciu VRP 2, ktorá nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. VRP 2 bola spustená pred vyše štyrmi mesiacmi a odvtedy ju používa čoraz viac podnikateľov. Dáta k využívaniu aplikácie VRP 2 ako aj k počtu vydaných pokladničných  pokladov nájde verejnosť na OpenData portáli [ nové okno] finančnej správy.

Aplikácia VRP 2 disponuje všetkými funkcionalitami ako jej predchodkyňa, pribudla tiež nová funkcia zaokrúhľovania sumy. Finančná správa však naďalej pracuje na jej vylepšeniach, a to aj na základe dopytov verejnosti.  Odstránený bol napríklad  problém s odpárovaním zariadenia pri prihlasovaní PIN kódom, pridaná bola aj tlač sumy zaokrúhlenia na termotlačiarňach pri úhrade faktúry na novom doklade. Upravený bol aj import tovarov a služieb. Pre správne zabezpečenie fungovania aplikácie VRP 2 je potrebné ju len pravidelne aktualizovať prostredníctvom Google play.

Finančná správa tiež podnikateľom odporúča, aby používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie a aby používali  tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. Celkovo nová aplikácia podporuje viac tlačiarní ako jej predchodkyňa, a to konkrétne 14. Podporované modely tlačiarní ako aj všetky dôležité informácie nájdu klienti na špecializovanej podstránke k VRP 2  [ nové okno] na portáli finančnej správy. V prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, na čo však finančná správa nemá vplyv a nemôže ani vstupovať do obchodných záležitostí podnikateľa. Finančná správa je však nápomocná, pre podnikateľov pripravila nový informačný manuál k nastaveniu tlače. [ nové okno]

Finančná správa dlhodobo pracuje na tom, aby informačné systémy vlastnila, čo jej do budúcnosti umožňuje uskutočňovať transparentné súťaže, ktoré zabezpečia efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov oproti minulosti. Nová aplikácia VRP 2 je vo vlastníctve štátu  a preto jej prevádzkovanie a rozvoj do budúcnosti nie sú závislé od externých dodávateľov ako tomu bolo v prípade aplikácie Pokladnica. Vďaka tomu sú prevádzka a rozvoj mnohonásobne lacnejšie. Okrem toho výhodou pre štát a daňových poplatníkov je, že finančná správa dokáže uskutočňovať potrebné úpravy VRP 2 internými kapacitami bez toho, aby za to platila dodávateľovi a dokáže rýchlejšie reagovať na podnety verejnosti na vylepšenie.

V prípade akýchkoľvek problémov, či nejasností v súvislosti s VRP 2 sa môžu podnikatelia naďalej obracať na call centrum finančnej správy na čísle 048/43 17 222, kde im konzultanti radi poradia.

Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR