Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Je výhodnejšie si založiť živnosť alebo podnikať formou s.r.o.? Túto otázku si kladú mnohí začínajúci podnikatelia. Pri výbere vhodnej právnej formy podnikania je potrebné zaoberať sa problematikou platenia daní a odvodov, zriaďovania podnikania, ručenia a preukazovania základného imania v s.r.o.

Čo sa týka založenia s.r.o., je tu podstatne viac dokumentov ako pri živnostiach, ktoré je niekedy náročné a zdĺhavé vypracovať a je potrebné zaplatiť súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, plus ďalšie výdavky (napr. niektoré dokumenty musia byť úradne overené a pod.). Aj keď na založenie s.r.o. sa vyžaduje podstatne viac formalít a času, založenie s.r.o. nemusí byť drahé ani zdĺhavé. Je tu možnosť využiť služby firmy špecializovanej na založenie s.r.o., ktorá všetko vybaví, vrátane formalít a to za nižšie poplatky ako keby ste si zakladali s.r.o. sami alebo rovno zakúpiť tzv. ready made spoločnosť. Týmto sa dá ušetriť veľa času a peňazí. S tým vám vie pomôcť aj naša spoločnosť.

Vo všeobecnosti platí, že zriadenie živností je administratívne jednoduchšie ako založenie s.r.o. Ak chce osoba založiť živnosť potrebuje 7,50 EUR za každú voľnú živnosť ( v prípade podania online sú voľné živnosti zdarma) . V prípade spomenutých voľných živností môže začať podnikať už dňom ohlásenia.

Bez nutnosti dokladovať vloženie základného imania do s.r.o.

So založením s.r.o. sa spája mýtus, ktorý sa týka základného imania. S.r.o. musí mať tzv. základné imanie vo výške 5.000 EUR (túto výšku ustanovuje Obchodný zákonník). Minimálny vklad spoločníka je 750 EUR. To znamená, že ak zakladateľom s.r.o. je iba jedna osoba (čo zákon nevylučuje), tak výška jej vkladu je 5.000 EUR. Neznamená to však, že tých 5.000 EUR je nutné „mať“. Základné imanie nie je potrebné dokladovať vložením na účet do banky – v praxi to funguje tak, že sa prehlási, že základné imanie bolo vložené v hotovosti do pokladne spoločnosti.

Možnosť neplatiť žiadne odvody pri s.r.o.

Ak ste teraz živnostníkom alebo zamestnancom, sami najlepšie viete, koľko teraz platíte každý mesiac do sociálnej poisťovne. Predstavte si, že ako spoločník alebo konateľ v s.r.o. existuje možnosť, ako tieto odvody neplatiť vôbec.

Začínajúci živnostník síce nemusí v prvom roku podnikania platiť odvody do sociálnej poisťovne, ale to, či bude platiť v ďalších rokoch závisí od výšky príjmu jeho podnikania. Isté však je, že ak bude mať príjem bude musieť platiť nemalé odvody. Odvody do zdravotnej poisťovne však živnostník platiť musí a to aj v prvom roku podnikania ako samostatne zárobkovo činná osoba.

V oblasti platenia odvodov má s.r.o. oproti živnostiam veľkú výhodu. Spoločník alebo konateľ v s.r.o., ak si za svoju činnosť nevypláca žiadnu mzdu alebo odmenu, tak nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Podnikanie prostredníctvom živnosti predstavuje spôsob podnikania fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia. Jedno živnostenské oprávnenie môže obsahovať viacero „živností“. Výber vhodnej živnosti je určený podľa obsahovej náplne tej ktorej živnosti.

Väčšina živností sa radí medzi tzv. voľné živnosti, čo sú živnosti, na získanie ktorých nie je potrebné žiadne vzdelanie ani prax. Existujú aj remeselné a viazané živnosti – ide o špecifické odborné živnosti, na získanie ktorých je potrebné vzdelanie alebo prax v odbore, prípadne iný doklad odbornej spôsobilosti.

Ochrana súkromného a rodinného majetku

Živnostníci ručia za svoje podnikanie celým svojim majetkom. V praxi to znamená, že v prípade exekúcie hrozí strata rodinného (súkromného) majetku živnostníka.

Práve spôsob ručenia v s.r.o. je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa veľa podnikateľov rozhodne práve v prospech založenia s.r.o. Oproti živnosti v tejto oblasti má veľkú výhodu. Spoločníci ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. V praxi to znamená, že podnikanie v s.r.o. je bezpečnejšie, pretože v prípade exekúcie nehrozí strata súkromného majetku.