Tag Archives: 2022

Stravné od 1.9.2022

d septembra 2022 je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom  vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Zamestnanec musí odpracovať minimálne 4 hodiny aby mal nárok na stravovanie.